DYREKTOR  SZKOŁY: 

 

IWONA IGNACZAK

tel. 34 3591052

rozpatrywanie spraw

dydaktyczno- wychowawczych szkoły:

10.00 – 11.30 poniedziałek, piątek

10.00 – 16.00   środa

 

przyjmowanie skarg i wniosków:

dyrektor  8.00–13.00 czwartek

 

 

Nauczyciele

Ignaczak  Iwona                                                        –   j.polski

Dyrda Agnieszka                                                  –  j .angielski

Ignaczak Grzegorz                                                       –  fizyka

Ignaczak- Mieszkalska Renata                      – wych. fizyczne

Jachymska Brygida                  – j.polski,  muzyka, biblioteka

Jagieniak Karina                                            – wych. świetlicy 

Jama Małgorzata                    – przyroda,  ed.wczesnoszkolna

Kłosiak -Chwiłka Karina                                         –   j.polski

Knaga Krzysztof                                 – historia,  informatyka

Koj-Cebula Mariola                – edukacja dla bezpieczeństwa

Krzemińska Marlena                            –  ed.  wczesnoszkolna

Mateja-Chrzanowska Izabela                       – wych. świetlicy

Mateja-Pecyna Katarzyna             – wych. świetlicy, pedagog

Nawrot Ewelina                                                   – j. niemiecki

Olejnik Jadwiga                                   – doradztwo zawodowe

Ośródka Ireneusz                                 – wychowanie fizyczne

ś.Pikula Bogusława                                                      – religia

Pilak Justyna                                                       –  j .angielski

Kubacka- Barcz  Aneta                          -edukacja  muzyczna

Sołtysiak Aneta                                          – psycholog szkolny

Struzik Aneta                      –  biologia, z. techniczne , chemia

Śliwka Karina                                                     – matematyka

Śliwka Marek                                                      – matematyka

Tobiś Ewa                                                                – geografia

Topoła-Górka Małgorzata                 – wych.do życia w rodz.

Trzewik Krzysztof                                                     – muzyka

Wyrembak Agnieszka               – ed.  wczesnoszk. , logopedia

Ziółkowska  Ewelina                                                 – plastyka

Ziółkowski Grzegorz                                        –  historia, wos

 

Konsultacje nauczycielskie 2018/2019

 

 1.  

Dyrda Agnieszka

Poniedziałek 9:50 – 10:45

 1.  

Ignaczak Grzegorz

Czwartek 11:45 – 12:30

 1.  

Ignaczak – Mieszkalska Renata

Środa 8:55 – 9:40

 1.  

Jachymska Brygida

Piątek 8:00 – 8:40

 1.  

 Karina Jagieniak

Wtorek 10:45 – 11:30

 1.  

Jama Małgorzata

Poniedziałek 8:00 – 8:45

 1.  

Kłosiak-Chwiłka Karina

Czwartek 12:40 – 13:25

 1.  

Knaga Krzysztof

Poniedziałek 11:45 – 12:30

 1.  

Krzemińska Marlena

Wtorek 9:50 – 10:15

 1.  

Mateja-Pecyna Katarzyna

Poniedziałek 9:50 – 10:35

 1.  

Mateja-Chrzanowska Izabela

Środa 14:00 – 14:30

 1.  

Nawrot Ewelina

Poniedziałek 9:50 – 10:35

 1.  

Ośródka Ireneusz

Wtorek 9:50 – 10:35

 1.  

Pikula Bogusława

Czwartek 9:50 – 10:30

 1.  

Pilak Justyna

Środa 11:45 – 12:30

 1.  

Kubacka – Barcz Aneta

Poniedziałek 8:00 – 8:45

 1.  

Struzik Aneta

Wtorek 10:45 – 11:30

 1.  

Śliwka Karina

Wtorek 11:45 – 12:50

 1.  

Śliwka Marek

Poniedziałek 13:00 – 14:20

 1.  

Tobiś Ewa

Wtorek 8:00 – 8:45

 1.  

Topoła – Górka Małgorzata

Wtorek 12:40 – 13:35

 1.  

Wyrembak Agnieszka

Środa 10:45 – 11:30

 1.  

Ziółkowski Grzegorz

Piątek 9:50 – 10:35

 1.  

Koj-Cebula Mariola

Poniedziałek 8:15 – 8:45

 1.  

Ziółkowska Ewelina

Wtorek 12:40 – 13:25

 1.  

Sołtysiak Aneta

Czwartek 7:20 – 7:50

 1.  

Trzewik Krzysztof

Wtorek 10: 25 – 10:45

 

 

Wychowawcy:

Agnieszka Wyrembak I
Małgorzata Jama II
Marlena Krzemińska III
Irenesz Ośródka IV A
Renata Ignaczak – Mieszkalska IV B
Justyna Pilak V A
Karina Kłosiak – Chwiłka V B
Marek Śliwka VI
Grzegorz Ziółkowski VII
Brygida Jachymska VIII

 

 

Pracownicy obsługi:

Imię i nazwisko Stanowisko
Mateja – Chrzanowska Izabela referent ds. administracyjno – biurowych
Kalinowska Dorota sprzątaczka
Maruszek Zofia sprzątaczka
Frasołowicz Ewa sprzątaczka
Rękowicz Grzegorz konserwator