DYREKTOR  SZKOŁY : 

 

IWONA IGNACZAK

tel. 34 3591052

rozpatrywanie spraw

dydaktyczno- wychowawczych szkoły:

10.00 – 11.30 poniedziałek, piątek

10.00 – 16.00   środa

 

przyjmowanie skarg i wniosków:

dyrektor  8.00–13.00 czwartek

Nauczyciele

Ignaczak  Iwona –   j.polski

Dyrda Agnieszka –  j .angielski

Ignaczak Grzegorz –  fizyka

Ignaczak- Mieszkalska Renata – wych.fiz.

Jachymska Brygida – j.polski,  muzyka, biblioteka

Jagieniak Karina wych. świetlicy 

Jama Małgorzata – przyroda, ed.wczesnoszkolna

Kłosiak -Chwiłka Karina –   j.polski

Knaga Krzysztof informatyka

Krzemińska Marlena  ed.  wczesnoszkolna

Mateja-Chrzanowska Izabela wych. świetlicy

Mateja-Pecyna Katarzyna – wych. świetlicy, pedagog

Nawrot Ewelina – j. niemiecki

Nowałka Agnieszka – plastyka

Ośródka Ireneusz – wychowanie fizyczne

s. Pikula Bogusława – religia

Pilak Justyna –  j .angielski

Kubacka Aneta ed. wczesnoszkolna, muzyka

Struzik Aneta –  przyroda, z.techniczne , chemia

Śliwka Karina – matematyka

Śliwka Marek – matematyka

Tobiś Ewa – geografia

Topoła-Górka Małgorzata – wych.do życia w rodz.

Wyrembak Agnieszka – ed.  wczesnoszk. , logopedia

Ziółkowski Grzegorz –  historia

Konsultacje nauczycielskie

 1. Dyrda Agnieszka poniedziałek   12:40 – 14:25
 2. Ignaczak Grzegorz wtorek  9:50 – 10:35
 3. Ignaczak-Mieszkalska Renata środa   12:40 – 13:25
 4. Jachymska Brygida środa     12:40 – 13:25
 5. Karina Jagieniak wtorek  8:55 – 9:40
 6.  Jama Małgorzata piątek    9 :50  – 10:35
 7. Kłosiak-Chwiłka Karina czwartek  9:50 – 10:35
 8. Knaga Krzysztof poniedziałek   11:45 – 14:25
 9.  Krzemińska Marlena wtorek  11 :45 – 12:30
 10.  Mateja- Pecyna Katarzyna poniedziałek   10:00 – 11:00
 11. Mateja-Chrzanowska Izabela środa 13:30 – 14:00
 12. Nawrot Ewelina piątek 13:35 – 14:20
 13. Nowałka Agnieszka poniedziałek   8:45 – 9:30
 14. Ośródka Ireneusz wtorek  11:45 – 12:30
 15. Pikula Bogusława środa  13:25- 14:05
 16.  Justyna czwartek    8:10 – 8:55 
 17. Kubacka Aneta środa  9:50 – 10:35
 18. Struzik Aneta wtorek 10:45 – 11:30
 19.  Śliwka Karina środa   8:55 – 9:40
 20.  Śliwka Marek środa  13:35 – 14:20
 21.  TobiśEwa środa    10:45 – 11:30
 22.  Topoła -Górka Małgorzata wtorek   9:40 -10:45
 23.  Wyrembak  Agnieszka środa  10:45 – 11:30
 24. Ziółkowski Grzegorz wtorek  10:45 – 11:30

Wychowawcy:

Klasa

Małgorzata Jama I
Krzemińska Marlena II
Wyrembak Agnieszka III A
Kubacka Aneta III B
Justyna Pilak IV A
Karina Kłosiak-Chwiłka IV B
Śliwka Marek V
Ziółkowski Grzegorz VI
Jachymska Brygida VII

Pracownicy obsługi:

Imię i nazwisko Stanowisko
Mateja – Chrzanowska Izabela referent ds. administracyjno – biurowych
Kalinowska Dorota sprzątaczka
Maruszek Zofia sprzątaczka
Frasołowicz Ewa sprzątaczka
Rękowicz Grzegorz konserwator