ORGAN PROWADZĄCY:

GMINA PRASZKA

 PLAC GRUNWALDZKI 13

tel. 34 3591009

NADZÓR PEDAGOGICZNY:

Kuratorium Oświaty w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

tel. 77   45 24 568
fax. 77  45 24 921