DYREKTOR  SZKOŁY : 

IWONA IGNACZAK

tel. 34 3591052

rozpatrywanie spraw dydakt.  -wychowawczych:

11.00 – 12.30   poniedziałek

11.00 – 16.00   wtorek

  8.15 – 10.30   czwartek

przyjmowanie skarg i wniosków:

dyrektor  8.15–10.30 czwartek

sekretariat – (pisemnie)

11.00-13.00 poniedziałek

  9.30-13.00 piątek

 

ORGAN PROWADZĄCY:

GMINA PRASZKA

PLAC GRUNWALDZKI 13

tel. 34 3591009

 

NADZÓR PEDAGOGICZNY:

Kuratorium Oświaty w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

tel. 77   45 24 568  fax. 77  45 24 921