KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

 

4 września 2017 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozpo-rządzenia Ministra Edukacji Naro-dowej i Sportu  z dnia 18 kwietnia 2002  w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14  grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

2.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23–31 grudnia 2017r.

(podstawa prawna: § 3 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwiet-nia 2002 r. w sprawie organizacji roku  szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

3.

 

Ferie zimowe:

 

 

15-28 stycznia  2018

dolnośląskie, mazowieckie, opolskie,  zachodniopomorskie

(podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwiet-nia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

 

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 29 marca-3 kwietnia 2018

(podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwiet-nia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozpo-rządzenia Ministra Edukacji Naro-dowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

6.

Koniec roku szkolnego 2016/2017

 

 

31 sierpnia 2017 r.

(podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

7.

Ferie letnie (wakacje)

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

 

DODATKOWE DNI WOLNE

OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH

W SP NR 2 W PRASZCE

2017/2018 

      Zgodnie z   § 5.1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.  w sprawie organizacji roku szkolnego –  w  Szkole Podstawowej  nr 2 w Praszce podjęto decyzję  o  dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 :

 

  1. 2 listopada 2017 r. – czwartek Dzień Zaduszny- święto religijneniebędące dniem ustawowo wolnym od pracy
  2. 30 kwietnia 2018 r.- poniedziałek przed Świętem Pracy
  3. 2 maja 2018 r. – środa – święto Flagi RP – dzień między dniami ustawowo wolnymi
  4. 4 maja 2018 r.- piątek po dniu ustawowo wolnym (Święto Konstytucji 3 Maja)
  5. 1 czerwca 2018 r. – piątek po dniu ustawowo wolnym (Bożym Ciele)

 

2 i 4 maja  podyktowane potrzebami społeczności lokalnej- planowany wypoczynek przez rodziców w związku z długim weekendem i świętami w tym okresie

 

Niniejszą decyzję  podjęto po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną oraz Samorząd Uczniowski – działające  w SP nr 2 w Praszce

KALENDARIUM IMPREZ I WAŻNYCH WYDARZEŃ

W SP NR 2 W PRASZCE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Wydarzenia

Odpowiedzialni

za realizację

Rozpoczęcie roku szkolnego

2017/2018

                      B. Stasiak

 I. Ośródka

A. Wyrembak

Wybór Samorządu Uczniowskiego

K. Jagieniak

K. Kłosiak – Chwiłka

SprzątanieŚwiata

A. Struzik

Dzień Chłopca

Wychowawcyklas

Rok Józefa Piłsudskiego, Josepha Conrada

kontynuacja

                   bibliotekarz

 

Ślubowanie klas pierwszych

Dzień Edukacji  Narodowej

M. Jama,

K. Kłosiak – Chwiłka

J. Pilak

Dzień Papieża Jana Pawła II

s. Wanda

 

Narodowe Święto Niepodległości

G. Ziółkowski

K. Jagieniak

s. Wanda

M. Śliwka

Zwyczaje    Andrzejkowe

Wychowawcy  klas

 

Mikołajki w naszej szkole

Wychowawcy  klas

Spotkanie

z kolędą / jasełka

s. Wanda

B. Stasiak

Wielka Orkiestra  Świątecznej

Pomocy

opiekunowie  samorządu

Zimowa impreza rodzinna

Koordynacja B. Jachymska, J. Pilak,

 M. Krzemińska

K. Kłosiak – Chwiłka

nauczyciele

Podsumowanie wyników półrocza ( roku szkolnego)

p. M. Śliwka

Zabawa

karnawałowa

M. Jama( dekoracja)

A. Wyrembak (dekoracja)

M. Krzemińska

Dzień    Samorządności  Uczniowskiej

21 marca –pierwszy dzień  wiosny

Opiekunowie Samorządu,

I. Ośródka,

G. Ignaczak,

R. Ignaczak – Mieszkalska

Międzynarodowy Dzień Ziemi

M. Krzemińska

K. Jagieniak

E. Tobis

Dzień bez papierosa

M. Topoła – Górka

Konstytucja 3 Maja,

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

K. Knaga

s. Wanda

G. Ziółkowski

Dzień Dziecka

wychowawcy  klas

Festyn rekreacyjno – sportowy

 

koordynacja B. Jachymska, J. Pilak,  I. Osródka,

 R. Ignaczak – Mieszkalska

nauczyciele

Zakończenie

roku szkolnego 2016/2017

kl. 1-3

M. Jama kl. I – III

B. Stasiak kl. I – III

A. Wyrembak I – III

Zakończenie

roku szkolnego 2017/2018

IV – VII

B. Jachymska

K. Śliwka

 

Imprezy mogą być modyfikowane i dostosowywane do potrzeb wynikających z kalendarza roku szkolnego i bieżących, nieprzewidzianych zadań szkoły.