kalen

DODATKOWE DNI WOLNE

OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH

W SP NR 2 W PRASZCE

2017/2018 

      Zgodnie z   § 5.1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.  w sprawie organizacji roku szkolnego –  w  Szkole Podstawowej  nr 2 w Praszce podjęto decyzję  o  dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 :

 

  1. 2 listopada 2017 r. – czwartek Dzień Zaduszny- święto religijneniebędące dniem ustawowo wolnym od pracy
  2. 30 kwietnia 2018 r.- poniedziałek przed Świętem Pracy
  3. 2 maja 2018 r. – środa – święto Flagi RP – dzień między dniami ustawowo wolnymi
  4. 4 maja 2018 r.- piątek po dniu ustawowo wolnym (Święto Konstytucji 3 Maja)
  5. 1 czerwca 2018 r. – piątek po dniu ustawowo wolnym (Bożym Ciele)

 

2 i 4 maja  podyktowane potrzebami społeczności lokalnej- planowany wypoczynek przez rodziców w związku z długim weekendem i świętami w tym okresie

 

Niniejszą decyzję  podjęto po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną oraz Samorząd Uczniowski – działające  w SP nr 2 w Praszce