Regulamin korzystania z obiadów w PSP nr 2 w Praszce
rok szkolny 2016/2017

 

  1. Koszt jednego obiadu wynosi 4,50zł.
  2. W sporadycznych przypadkach istnieje możliwość jednorazowego zakupienia obiadu. Opłatę za ten obiad należy uiścić w ten sam dzień.
  3. Obiady wydawane są w świetlicy szkolnej o godzinie 11:30. Uczniowie schodzą na posiłek samodzielnie.
  4. Obecność będzie sprawdzana codziennie do godziny 9:00.
  5. Odbiór dziecka (np. z powodu złego samopoczucia) przed wydaniem obiadu ze względów organizacyjnych nie podlega zwrotowi.
  6. Pod koniec każdego miesiąca uczeń otrzyma pisemną informację dotycząca kwoty do zapłaty za dany miesiąc oraz datę do kiedy ma uiścić zapłatę.

 

Uprzejmie prosimy o dostosowanie się do w/w reguł

Dziękujemy