Ważne!!! Informacja o akcji protestacyjnej.

Szanowni Rodzice!

Informuję, że akcja protestacyjna w naszej placówce trwa do piątku 26 kwietnia włącznie.
Szkoła świadczy zajęcia opiekuńcze dla potrzebujących uczniów.
O zawieszeniu lub zakończeniu strajku w naszej szkole niezwłocznie poinformuję
Państwa na stronie www i fb szkoły.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych to:
29, 30 kwietnia oraz 2 maja 2019 roku
Iwona  Ignaczak
Dyrektor SP Nr 2 w Praszce