WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W PSP NR 2 W PRASZCE  2017/18

 

KLASA  I

Lp

Tytuł serii

Forma

podręcznika

Tytuł

podręcznika

Autor podręcznika

Wydawnictwo

 

Data

dopuszczenia

Nr ewiden.

 w wykazie

1.

Szkolni Przyjaciele

podręcznik tradycyjny

Szkolni Przyjaciele.Edukacja wczesnoszkolna w klasie I. Podręcznik. Część 1. Część 2.

Matematyka. Podręcznik. Część 1.

 

Szkolni Przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie1.

Podręcznik. Część 3-4. Matematyka.Część 2.

Wala, Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Jadwiga Hanisz

 

 

Kinga Preibisz – Wala, Irena Zarzycka, Jadwiga Hanisz

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

 

 

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

2017-05-19 

 

 

 

 

 

2017-06-08

813/1/2017

 

 

 

 

 

813/2/2017

 

2.

New Fairyland (klasy 1-3) 

podręcznik tradycyjny

New Fairyland 1

Jenny Dooley, Virginia Evans

Express Publishing

2017-05-19 

801/1/2017

 

KLASA  II

 

Lp

Tytuł serii

Forma

podręcznika

Tytuł

podręcznika

Autor podręcznika

Wydawnictwo

 

Data

dopuszczenia

Nr ewiden.

 w wykazie

1.

 

 

 

podręcznik tradycyjny

Nasza szkoła. Klasa 2 Edukacja zintegrowana cz.  1a,1b  i 2

 

Nasza szkoła. Klasa 2 Matematyka cz. 1 i 2

Maria Lorek

Monika Zatorska

 

Agata Ludwa

Maria Lorek

Wydane przez MEN

2015

 

2.

New English Adventure 

podręcznik tradycyjny

New English Adventure 2

Viv Lambert, Anne Worrall

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

2015-02-05 

680/2/2015

 

KLASA III

Lp

Tytuł serii

Forma

podręcznika

Tytuł

podręcznika

Autor podręcznika

Wydawnictwo

 

Data

dopuszczenia

Nr ewiden.

 w wykazie

1.

 

podręcznik tradycyjny

Nasza szkoła. Edukacja zintegrowana.

Klasa 3. cz.  1a,1b  i 2

 

Nasza szkoła. Klasa 3 Matematyka cz. 1 i 2

Maria Lorek

Monika Zatorska

 

 

Agata Ludwa

Maria Lorek

 

Wydane przez MEN

2016

 

2.

New English Adventure

podręcznik tradycyjny

New English Adventure 3

Tessa Lochowski, Anne Worall

Pearson

2015-07-07 

680/3/2015

 

 

     

Klasa IV

 
 

Lp

Tytuł serii

Forma

podręcznika

Tytuł

podręcznika

Autor podręcznika

Wydawnictwo

 

Data

dopuszczenia

 

Numer

ewidencyjny

 w wykazie

1.

NOWE Słowa na start!

podręcznik tradycyjny

NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

Nowa Era Spółka z o.o.

2017-07-17 

907/1/2017

2.

English Class

podręcznik tradycyjny

English Class A1

Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

2017-06-22 

840/1/2017

3.

Historia

(WSiP)

podręcznik tradycyjny

Historia. Szkoła Podstawowa. Klasa 4.

Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

2017-07-05 

882/1/2017

4.

Klucz do muzyki.

podręcznik tradycyjny

Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4

 

Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

2017-06-14 

858/1/2017

5.

Matematyka z kluczem (klasy 4-8) 

podręcznik tradycyjny

Matematyka z kluczem. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej. Część 1 i 2

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Nowa Era Spółka z o.o.

2017-06-23 

875/1/2017

6.

Tajemnice przyrody

podręcznik tradycyjny

"Tajemnice przyrody". Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Maria Marko – Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer

Nowa Era Spółka z o.o.

2017-06-20 

863/2017

7.

Jak to działa? 

podręcznik tradycyjny

"Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era Spółka z o.o.

2017-06-05 

295/1/2017

8.

Plastyka WSiP

podręcznik tradycyjny

Plastyka 4. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4

Stanislaw K. Stopczyk, Barbara Neubart

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

2017-05-23

779/1/2017

9.

Informatyka (WSiP) 

 

Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.v

2017-05-13 

807/1/2017

KLASA V

Lp

Tytuł serii

Forma

podręcznika

Tytuł

podręcznika

Autor podręcznika

Wydawnictwo

 

Data dopuszczenia

Nr ewiden.

 w wykazie

1.

Tajemnice przyrody

podręcznik

 tradycyjny

Tajemnice przyrody Podręcznik do przyrody dla klasy piątej szkoły podstawowej

Atlas ilustrowany „Świat Przyrody” dla klas IV-VI – kontynuacja z klasy IV

Janina Ślósarczyk, Ryszard Kozik, Feliks Szlajfer

 

Nowa Era Spółka z o.o.

 

 

2015-04-22 

399/2/2013

/2015

2.

Wczoraj i dziś.

podręcznik

 tradycyjny

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy V szkoły podstaw.

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era Sp. z o.o.,

Wyd. Era Sp. z o.o.

2015-07-02 

443/2/2013

/2015

3.

Słowa na start!

podręcznik

tradycyjny

Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla kla-sy piątej szkoły podstawo-wej. Część 2: kształcenie językowe

Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz

Nowa Era Sp. z o.o.,

Wyd. Era Sp. z o.o.

2015-08-06 

338/3/2013

/2015

4.

Słowa na start!

podręcznik

tradycyjny

Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podsta-wowej. Część 1: kształcenie literackie i kulturowe

Marlena Derlukiewicz

Nowa Era Sp. z o.o.,

Wyd. Era Sp. z o.o.

2015-08-10 

338/4/2013

/2015

5.

Matematyka z kluczem.

podręcznik

tradycyjny

 

 Matematyka z kluczem. Podręcznik do matematyki dla klasy piątej szkoły podstawowej, część 1

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska 

Nowa Era Spółka z o.o.

2015-06-18 

157/2/2012

/z1/2015 

6.

Matematyka z kluczem.

podręcznik

tradycyjny

Matematyka z kluczem. Podręcznik do matematyki dla klasy piątej szkoły podstawowej, część 2

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

 

 

Nowa Era Spółka z o.o.

2015-06-10 

157/3/2012

/z1/2015

7.

I gra muzyka 

podręcznik

tradycyjny

I gra muzyka. Podręcznik do muzyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era Spółka z o.o.

2015-02-19 

569/2012

/2015

8.

Do dzieła! 

podręcznik

tradycyjny

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy V szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era Spółka z o.o.

2015-01-16 

326/2/2011

/2015

9.

Zajęcia techniczne 3

podręcznik

tradycyjny

 

Technika na co dzień. Zajęcia techniczne. Podrę-cznik. Szkołapodstawowa. Klasy 4-6

 

 

Ewa Bubak, Ewa Królicka, Marcin Duda

Wydawnictwa Szkolne i Pedagog.

2015-01-26 

496/2,3/2012

/2015

10.

 

LOOK! 

 

 

podręcznik tradycyjny

LOOK! 2

 

 

Steve Elsworth, Jim Rose, Małgorzata Tetiurka

Pearson

2015-11-23 

252/2/2010

/2015

 

KLASA VI

Lp

Tytuł serii

Forma

podręcznika

Tytuł

podręcznika

Autor podręcznika

Wydawnictwo

 

Data

dopuszczenia

 

Nr ewiden.

 w wykazie

1.

Look!

podręcznik

 tradycyjny

Look! 3

 

 

Steve Elsworth, Jim Rose, Małgorzata Tetiurka

Pearson

2015-11-23 

252/3/2010

/2015

2.

I gra muzyka 

podręcznik

tradycyjny

I gra muzyka. Podręcznik do muzyki dla klas 4 – 6 szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Wyd. Nowa Era

2015-02-19

 

569/2012/2015

3.

 

Słowa na start! 

 

 

podręcznik

tradycyjny

Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla kla-sy szóstej szkoły podstawo-wej. Część I. Kształcenie literackie i kulturowe

Marlena Derlukiewicz

Nowa Era Spółka z o.o

2016-02-19

338/5/2014

/2016

4.

Słowa na start! 

podręcznik

tradycyjny

Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Część II : kształcenie językowe

Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz

Nowa Era Spółka z o.o

2016-02-11

338/6/2014

/2016

5.

Wczoraj i dziś.

podręcznik

 tradycyjny

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstaw.

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era Sp. z o.o.,

Wyd. Era

2016-01-12

 

443/3/2014

/2015

 

6.

Matematyka z kluczem

podręcznik

 tradycyjny

Matematyka z kluczem. Podręcznik do matematyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Nowa Era Spółka z o.o

2016-01-04

157/4/2011

/2016

7.

Tajemnice przyrody

podręcznik

tradycyjny

 

Tajemnice przyrody. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

 

 

Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer, Hanna Kowalczyk

 

Nowa Era Spółka z o.o.

2015-11-27 

 

399/3/2014

/2015

 

8.

Zajęcia techniczne 3

Podręcznik tradycyjny

Technika na co dzień. Zajęcia techniczne. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasy 4-6

Ewa Bubak, Ewa Królicka, Marcin Duda

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

 

2015-01-26

 

 

496/2,3/2012

/2015

9.

Plastyka

 

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klas VI szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

2015-01-16

326/2011/2015/2015

 

KLASA VII

Lp

Tytuł serii

Forma

podręcznika

Tytuł

podręcznika

Autor podręcznika

Wydawnictwo

 

Data

dopuszczenia

 

Numer

ewidencyjny

 w wykazie

1.

NOWE Słowa na start!

podręcznik tradycyjny

NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agniesz-ka Gorzałczyńska – Mróz

Nowa Era Spółka z o.o.

2017-07-17

907/4/2017

2.

English Class

podręcznik tradycyjny

English Class A2+

Bob Hastings, Stuart McKinley, Arek Tkacz

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

2017-06-12 

840/4/2017

English Class B1

Carolyn Barraclough, Suzanne Gaynor, Arek Tkacz

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

2017-06-27

840/5/2017

3.

Aktion Deutsch

podręcznik tradycyjny

Aktion Deutsch 7

 

 

Przemysław Gębal

Lena Biedroń

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA

2017-05-12 

799/1/2017

4.

Historia

(WSiP)

podręcznik tradycyjny

Historia. Podręcznik. Szkoła Podstawowa. Klasa 7

Igor Kąkolewski

Krzysztof kowalewski

Anita Plumińska-Mieloch

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

2017-06-29 

882/4/2017

5.

Świat fizyki (klasy 7-8) 

podręcznik tradycyjny

Świat fizyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7

Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Danuta Szot-Gawlik, Małgorzata Godlewska

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

2017-05-22 

821/1/2017

6.

Ciekawa chemia (klasy 7-8) 

podręcznik tradycyjny

   
 

Ciekawa chemia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7

Hanna Gulińska, Janina Smolińska

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A

2017-05-27 

820/1/2017

7.

Lekcja muzyki

(klasy4-7)

podręcznik tradycyjny

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Monika Gromek,  Grażyna Kilbach

Nowa Era Spółka z o.o.

 

2017-07-17

 

852/4/2017

8.

Matematyka z kluczem (klasy 4-8) 

podręcznik tradycyjny

Matematyka z kluczem.

Podręcznik dla klasy VII szkoły podstawowej

Karolina Wej,

Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz, Marcin Braun

Nowa Era Spółka z o.o.

2017-07-12 

875/4/2017

9.

Puls życia (klasy 5-8) 

podręcznik tradycyjny

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej

Małgorzata Jefimow

Nowa Era Spółka z o.o.

2017-06-08 

844/4/2017

10.

Planeta Nowa (klasy 5-8)

podręcznik tradycyjny

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

Nowa Era Spółka z o.o.

2017-07-14 

906/3/2017

11.

Do dzieła! (klasy 4-7) 

podręcznik tradycyjny

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Nowa Era Spółka z o.o.

2017-07-13 

903/4/2017

12.

Informatyka (WSiP) 

podręcznik

 tradycyjny

Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Mirosław Wyczółkowski

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

2017-06-09 

807/4/2017

 

RELIGIA

 

Tytuł serii

Forma

podręcznika

Tytuł

podręcznika

Autor podręcznika

Wydawnictwo

 

Data

dopuszczenia

 

nr ewid.

w  wykazie

Uwagi

Kl I

W drodze do Wieczernika

podręcznik tradycyjny

 „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” podręcznik + zeszyt ćwiczeń  – wyd.2

Nowa podstawa programowa

Władysław Kubik  SJ

WAM
 Kraków

11.04.2011r.

AZ-11-01/10-KR-1/11

nowa podstawa programowa

Kl II

W drodze do Wieczernika

Podręcznik tradycyjny

Kochamy Pana Jezusa

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Nowa podstawa programowa

Władysław Kubik  SJ

WAM
 Kraków

07.05.2012r.

AZ-12-01/1/11

nowa podstawa programowa

Kl III

W drodze do Wieczernika

Podręcznik tradycyjny

Przyjmujemy Pana Jezusa

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Nowa podstawa programowa

Władysław Kubik  SJ

WAM
Kraków

21.06.2013r.

AZ-13-01/10-KR-14

nowa podstawa programowa

Kl IV

Drogi Przymierza

Podręcznik tradycyjny

Zaproszeni przez Boga 4

zeszyt ćwiczeń   

Nowa podstawa programowa

Ks. Marek  Zbigniew

WAM  Kraków

rok 2012

AZ – 2 -01/10

nowa podstawa programowa

Kl V

Drogi Przymierza

Podręcznik tradycyjny

„Obdarowani  przez  Boga”

zeszyt ćwiczeń

Nowa podstawa programowa

Ks. Marek Zbigniew , Anna Walulik

WAM  Kraków

rok 2013

 

nowa podstawa programowa

Kl VI

Drogi Przymierza

podręcznik

 tradycyjny

„Przemienieni przez Boga” klasa VI

zeszyt ćwiczeń

Nowa podstawa programowa

Ks. Zbigniew Marek

WAM  Kraków

rok 2014

AZ-23-01/10-KR-1/14

 

nowa podstawa programowa

Kl VII

W drodze do Emaus

 

podręcznik

 tradycyjny

„Jezus uczy i zbawia”
zeszyt ćwiczeń

z dopiskiem –

Nowa podstawa programowa

Ks. Zbigniew Marek

WAM
 Kraków

14.02.2017r.

AZ-3-01/10

nowa podstawa programowa