Rządowy Program BEZPIECZNA +

W dniu 25.09.2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Praszce wzięli udział w cyklicznej akcji pt. „Ratujemy i uczymy ratować” w ramach Rządowego Programu BEZPIECZNA + . Organizowanie zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy ma na celu podniesienie wiedzy i umiejętności, a także zwiększenie świadomości  u uczniów naszej szkoły.

Warsztaty dla klas I – III przeprowadziła dla nas Daria Wydmuch – ratowniczka medyczna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Dzieci uczyły się udzielania pierwszej pomocy (BLS) u pacjentów bez reakcji, krążenia i oddechu oraz ułożenia pacjentów nieprzytomnych z zachowanym oddechem. Oprócz tego uczniowie nauczyli się postępowania w przypadku drgawek oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej wśród dzieci.

Spotkanie z ratowniczką zorganizowały nauczycielki p. Agnieszka Wyrembak, p. Karina Jagieniak, p. Katarzyna Mateja – Pecyna, p. Izabela Mateja – Chrzanowska.

X 2017 056 X 2017 051