Spotkanie z policjantem

Dnia 27.09.2017 r. naszą szkołę odwiedziła funkcjonariuszka policji p. Beata Małyska, która spotkała się z uczniami klas IV – VII. Przeprowadziła pogadankę na temat zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, 

w życiu codziennym i na wycieczkach rowerowych. Poruszyła też istotną kwestię bezpieczeństwa w Internecie, zasad korzystania z portali społecznościowych, gier komputerowych.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Rządowego Programu BEZPIECZNA + i miało na celu podniesienie świadomości uczniów na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z cyberprzestrzenią.

Spotkanie z policjantką zorganizowały Karina Jagieniak, p. Katarzyna Mateja – Pecyna.

X 2017 058 X 2017 060