Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Praszce oferuje bogaty program zajęć pozalekcyjnych, podczas których uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w różnych konkursach i zawodach. Dla uczniów mających problemy w nauce organizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Podczas różnorodnych zajęć nasi uczniowie spędzają czas w grupie osób o podobnych zainteresowaniach, realizując ciekawe zadania. Zaangażowanie i pomysły prowadzących sprawiają, że zajęcia są bardzo popularne wśród uczniów.                                                                                                              
W naszej szkole prowadzone są zajęcia rozwijające uzdolnienia, prowadzone
z wykorzystaniem aktywnych metod pracy:   

• koło polonistyczne        
• koło historyczne  
• koło języka angielskiego
• koło matematyczne       
• zespół wokalny   
• zajęcia sportowe 

Dla uczniów mających trudności w nauce, w spełnianiu wymagań edukacyjnych organizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:        
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas I-III   
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego    
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki  
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z historii         
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego.

 

Ponadto prowadzone są zajęcia specjalistyczne – logopedyczne, zajęcia rewalidacji indywidualnej, zajęcia z pedagogiem, jak też gimnastyka korekcyjna. Szkoła organizuje również indywidualne nauczanie uczniów na podstawie przedłożenia stosownych dokumentów.

W naszej szkole każdy uczeń znajdzie coś dla siebie.