psp2praszka

Spotkanie z rodzicami

15.09.2022 WYWIADÓWKI – SPOTKANIA Z RODZICAMI

Spotkania odbędą się według harmonogramu:

CZWARTEK – 15.09.2022r.

Klasy I- IV godz. 16:30

Klasa Ia – sala 28

Klasa Ib – sala 18 (świetlica)

Klasa II – sala 29

Klasa III – sala 30

Klasa IVa – sala 38

Klasa IVb – sala 31

Klasy V- VIII godz. 17:20

Klasa V – sala 15

Klasa VI – sala 39

Klasa VII – sala 31

Klasa VIII a – sala 36

Klasa VIII b – sala 30

SPOTKANIE RADY RODZICÓW (KLASOWYCH RAD RODZICÓW) – 18:00 świetlica

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!