psp2praszka

„Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka”

bio

Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych
pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka”
oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej.

Okres realizacji:   od 01.11.2017r.do 31.10.2019r.

Projekt obejmuje 12 szkół woj. opolskiego – w tym SP 2 Praszka

Zakłada on wiele ciekawych działań zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli  i dyrektorów w tym:  wycieczki, zielone szkoły, konferencje, warsztaty, szkolenia, festiwale i in.

Uczestnicy zajęć poznają biologiczną różnorodność Opolszczyzny i uczą się jak ją szanować oraz jaką ma wartość dla naszego środowiska.