psp2praszka

Dni wolne po Nowym Roku

Informujemy, że dni 2 i 3 stycznia 2020 r.
są dniami ustawowo wolnymi od zajęć lekcyjnych.

Do szkoły przychodzimy dopiero 7 stycznia 2020 r., po Święcie Trzech Króli.