psp2praszka

Dzień Edukacji Narodowej. WAŻNE!

14.10.2019 (PONIEDZIAŁEK) wzsyscy uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8.00.

W tym dniu nie ma lekcji ani zajęć pozalekcyjnych.

Od 8.00 do 9.30 zajęcia z wychowawcą.

Od 9.30 do 10.30 apel.

Od godz 10.45 obiad.

Dzieci odjeżdżają tylko jednym autobusem ok. 11.20.

Świetlica według planu.