psp2praszka

Dzień języków europejskich

26 września- dniem języków europejskich.

Uczniowie poprzez działania odbywające się w szkole pogłębiali wiedzę o Europie, docenili jak wielka wartość ma nauka języków obcych we współczesnym świecie.