psp2praszka

Dziennik elektroniczny

Szanowni Państwo!

Rodzice wszystkich uczniów szkoły i uczniowie klasy VIII!

W związku z wprowadzeniem w naszej szkole dziennika elektronicznego, serdecznie Państwa prosimy o założenie kont email tylko do użytku w dzienniku. Proszę o założenie kont pocztowych, najlepiej na Google (gmail). Dla sprawnego funkcjonowania proponujemy następującą formę konta: nazwisko.(pierwsza litera lub dwie pierwsze litery Imienia), np. knaga.kr@gmail.com

Utworzone adresy proszę przesłać na pocztę poszczególnych wychowawców w terminie do piątku 4 września.

Klasa I Jama Małgorzata <malgorzatajama984@gmail.com>

Klasa II a Kubacka – Barcz Aneta <kubackabarcz.an@gmail.com>,

Klasa II b Krzemińska Marlena <mkrzeminska180@gmail.com>,

Klasa III Wyrembak Agnieszka <wyrembakagnieszka77@gmail.com>

Klasa IV Struzik Aneta <struzika842@gmail.com>,

Klasa V Jachymska Brygida <brygida.jachymska@gmail.com>

Klasa VI a Ośródka Ireneusz <irekosrodka@gmail.com>

Klasa VI b Ignaczak – Mieszkalska Renata <r.i.mieszkalska@gmail.com>,

Klasa VII a Pilak Justyna <pilak.ju@gmail.com>

Klasa VII b Kłosiak -Chwiłka Karina <klosiak.ka@gmail.com>,

Klasa VIII Śliwka Marek <mareksliwka067@gmail.com>,