psp2praszka

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach
Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).

Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.