psp2praszka

Kawiarenka charytatywna

Dziękujemy bardzo Rodzicom oraz uczniom naszej szkoły za zaangażowanie w dzisiejszą akcję „Kawiarenka charytatywna”.Udało nam się zebrać kwotę 730 zł, które zostały wpłacone na konto zbiórki Pomagam.pl ♥Dobro wraca