psp2praszka

Konkurs literacki ,,Zdalne nauczanie zbliża” – kolejny sukces!!!

W październiku poznaliśmy wyniki konkursu literackiego „Zdalne nauczanie zbliża!”, który został zorganizowany przez Samorząd Województwa Opolskiego w ramach projektu „Op@lskie dla podstawówek”.
Konkurs był adresowany do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych, którzy mieli za zadanie napisać pracę literacką na temat doświadczenia zdalnego nauczania. Jak podają organizatorzy, zainteresowanie konkursem było ogromne, bowiem w terminie wpłynęło niemal 1000 prac (literackich i plastycznych).
W konkursie literackim wyłoniono laureatów: ex aequo trzech I miejsc, ex aequo czterech II miejsc i III miejsca oraz 24 finalistów i 33 wyróżnionych.
Jesteśmy bardzo dumni, że sukces odniósł nasz Oliwier Kiedos – uczeń klasy VIIa, który zdobył tytuł finalisty.
Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do dalszego rozwijania swojego talentu literackiego.🙂