psp2praszka

Konwersatorium językowe

13 maja w SP nr 3 w Praszce odbyło się drugie konwersatorium językowe.🇬🇧

Wzięło w nim udział czworo uczniów naszej szkoły Zuzia, Dominika, Nikodem i Jan, którzy wspólnie z rówieśnikami oraz licealistami układali wiersze po angielsku.📝 Zadanie zostało przygotowane przez uczniów I LO w Praszce. Dziękujemy Pani Annie Hiller-Janik oraz opiekunom grup za możliwość udziału w tym doświadczeniu.😊

Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób i tekst „ゆやTト WOULD HAVEALOTSOTREES. LIKET LIKETNIVEI TALIVE INAPLRCE မျ HAVE CTREES WIHERE Wt ORINKBEER 8화한국 BEES PEACE 仁よ WE WECAN EAT WORLD CONFLICTS CBASE 5 SANDWICHES WITH CHEESE, LIFRE ECAN ALL BELiCH”