psp2praszka

„Mała książka – wielki człowiek”

Tegoroczna Królowa Biblioteki – w osobie Dominiki Cieśli – spotkała się dzisiaj ze swoimi najmłodszymi czytelnikami i dokonała ich pasowania. Pierwszoklasiści wykazali się dużą znajomością bajek i baśni, a także tego, jak należy traktować książki i zachować się w bibliotece. Królowa zaprosiła dzieci do uczestniczenia w przygodzie, którą jest czytanie 📖

Na pamiątkę każdy czytelnik otrzymał książkę z Instytutu Książki z projektu „Mała książka – wielki człowiek” oraz zakładkę.