psp2praszka

Obiady

Regulamin korzystania z obiadów w SP nr 2 w Praszce
rok szkolny 2019/2020

 

  1. Obiady wydawane są w świetlicy szkolnej o godzinie 11:30. Uczniowie schodzą na posiłek samodzielnie.
  2. Nie ma możliwości jednorazowego zakupienia obiadu.
  3. Obecność będzie sprawdzana codziennie do godziny 9:00.
  4. Jeżeli nastąpi odbiór dziecka (np. z powodu złego samopoczucia) przed wydaniem obiadu, ze względów organizacyjnych opłata nie podlega zwrotowi.
  5. Pod koniec każdego miesiąca uczeń otrzyma pisemną informację dotycząca kwoty do zapłaty za dany miesiąc oraz datę do kiedy ma uiścić zapłatę.

 

Uprzejmie prosimy o dostosowanie się do w/w reguł

Dziękujemy