psp2praszka

Od 1 czerwca organizujemy w szkole konsultacje dla wszystkich uczniów

DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE
Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji od 1 czerwca organizujemy w szkole konsultacje dla wszystkich uczniów, którzy potrzebują pomocy w nauce. Bardzo proszę zainteresowanych o umawianie się na konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Wynika
to z konieczności organizacyjnych. Konsultacje mogą się odbywać w innych godzinach niż zdalne nauczanie.
Konsultacje odbywają się w reżimie sanitarnym ustalonym przez resorty edukacji i zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego m.in. przestrzeganie ilości dzieci w grupie, zasad higieny i dezynfekcji rąk, procedur przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów
w szkole, w tym w salach, bibliotece szkolnej i szatni, uwzględniając zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.
W konsultacjach stacjonarnych może uczestniczyć tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie może z nich korzystać uczeń jeśli u niego
w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji. Deklaracja uczestnictwa
w konsultacjach jest także wyrażeniem zgody na pomiar temperatury dziecka w wejściu
do szkoły.
Zachęcam wszystkich uczniów do skorzystania z tej formy pomocy i przypominam, że oceny na koniec roku są wystawiane do 10 czerwca.
Życzę zdrowia i serdecznie pozdrawiam.
Iwona Ignaczak

Więcej: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwiadomosci.radiozet.pl%2FKoronawirus%2FKonsultacje-w-szkole-od-1-czerwca.-Nowe-wytyczne-GIS-i-ministerstwa-edukacji%3Ffbclid%3DIwAR26fbVfe9C8mBFhU-qGrb2pcrTUyF5cMuFU1p65kv5f_orwWciivm5-soo&h=AT0TCKY9hy82mk9_4lt5U8JU_iFx6DsKrZOV7XaF1wEqya5lRWBMmGwQwWfFhTfXfzvy1ZzjmxBUst9EdecAOVHs_b8Mt21Q00pW7BBWrJVhY18kq9_U_SPrdSIa81DG0YDK5alYM_b_GNwLRBf-8FBsMiptRN-aXbSpUWpQJsMfxvRx4yovjnPplU8rzBQnEWWuhpJ19DH9ZMoDodedxu3KlqFV_8IXaHm6Sw8qFA2ZcbpLLQpwSNwwpZQzLBfN5TxxthNt78cV0I1jvnkuf14G9gEz-XMgFhz3XV8mvoaXsRQA5TaixWYyp2Y8doYAPT-0EFgsxuGNJfMBl7ks16it2EcoZEz9eSzNSGso11os5M4XYpVA_TS3yIhPYyRJgu6kenYbPOZHQ3bpOFCi5Yr8LwNc_czZKjRUIZYa39oFa47WXq4LDiCSrT-APSCT2DC1t1rTq5vMCmqGKUdU4q392_CWF_N-qSszqRNBg0-jhLJCDTomQYYBcXRFwn5Bdz3K4ER71WSXTIJKcHpW-UuK9nkJR0jNCguSKDbMY5gMEXao1x7vsKzV52UMxWUrUNvQ1ETpiqxc2jkvUXqv7Gbo7lFEE6rOqVCVAqzq7KIGbhlSFfcNMHkF5Gef08n2Opml