psp2praszka

Organizacja roku szkolnego do wakacji

DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE

Ministerstwo Edukacji ogłosiło planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – aż do wakacji.

Od 25 maja br. będzie możliwość  prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych   dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Od 25 maja br. uczniowie klasy VIII  mają przewidziane  konsultacje  na terenie szkoły –
w szczególności z tych przedmiotów, z których  będą zdawać egzamin ósmoklasisty.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas również będą mieli możliwość korzystania
z konsultacji  na terenie szkoły.

Obecnie nie wydano jeszcze  stosownych rozporządzeń ani  wytycznych sanitarnych dotyczących organizacji takich zajęć w szkołach, dlatego o sposobie  organizacji konsultacji i  zajęć opiekuńczych będę informować na bieżąco.

dyrektor szkoły

Iwona Ignaczak