psp2praszka

Osiągnięcia

OSIĄGNIĘCIA  UCZNIÓW PSP  NR 2 W PRASZCE

Zestawienie udziału uczniów w konkursach

za rok szkolny 2019/2020

Lp.

Nazwa  i rodzaj konkursu

 

Imię i nazwisko opiekuna

Zdobyte miejsce

 

1.

 

 

Festiwal Pieśni Patriotycznej

„Dwójeczki”

 

„Iskierki”

Aneta Kubacka- Barcz

Brygida Jachymska

 

2 miejsce

 

3 miejsce

2.

  Miejski finał

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

„Iskierki”’ „Dwójeczki”

 

 

 

Aneta Kubacka- Barcz

Brygida Jachymska

 

udział w występach podczs  finału gminnego

WOŚP

 

3.

Przegląd kolęd    
   i pastorałek

„Iskierki”

Aneta Kubacka- Barcz

Brygida Jachymska

 

udział

4.

Konkurs plastyczny „Bolesław Krzywousty i jego czasy” w III edycji Święta Piastów Śląskich zorganizowany przez Fundację Korony Polskiej i Szkołę Podst. im. K.Górskiego w Łozini

Amelia Szczuka

Lilianna Szczuka

 

 

 

 

 

 

Ewelina Ziółkowska

 

 

udział

udział

 

 

 

 

 

5.

„Ten magiczny czas…” – 18 Ogóln, Konkurs Plastyczny na projekt kartki pocztowej i zimo-wej zorganizowany przez Muzeum Poczty i Tele-komunikacji Wrocław

Hanna Pawlaczyk

Maja Matuszczyk

Zuzanna Dyrda

 

 

 

Ewelina Ziółkowska

 

udział

 

6.

„Zapobiegajmy pożarom”- V Ogólnp. Konkurs Plastyczny
 ( etap gminny) zorganizowany przez OSP  i MGOKiS
w Praszce

Lilianna Szczuka

 

Amelia Szczuka

Daria Łysek

Kinga Wilk

Dominika Słabik

Oliwia Kostrzewa

Tomasz Ośródka

 

Lena Popczyk

Julia Jurczyk

Piotr Ziółkowski

Ewelina Ziółkowska

Małgorzata Jama

II miejsce w kategorii klas IV-VI

udział

udział

udział

udział

II miejsce w kat.  kl.  I-III

III m. kl. I-III

udział

udział

7.

Powiatowy konkurs plastyczny „Policja oczami dziecka”

Franciszek Polak

 

K. Mateja- Pecyna

Izabela Mateja -Chrzanowska

wyróżnienie

 

8.

VII Konkurs Wiedzy
o Krajach Anglojęzycznych

Dawid Łysek

Dawid Marchut

Jerzy Topoła

Mateusz Krzemiński

Mikołaj Borycki

Amelia Gil

Jakub Wester

Patrycja Cebula

Maria Majtyka

Daria Łysek

Pola Istek

Nadia Preś

Zuzanna Ujma

Patrycja Matuszczyk

K. Mieszkalska

Mateusz Polak

Julia Hadryś

Kinga Pyka

Justyna Pilak

I  miejsce

 

 

 

 

 

 

 

 

II  miejsce

 

 

 

 

 

 

III miejsce

 

 

9.

Olimpiada Języka Angielskiego juniorów – etap I Część I

 

Michał Placek

Oliwia Janik

Dawid Łysek

Mikołaj Borycki

Dawid Marchut

M.Kowalczyk

Jakub Majda

Patrycja Guła

Maria Majtyka

Mateusz Krzemiński

Magdalena Gnacy

Justyna Pilak

70%

55%

53%

47%

45%

35%

32%

30%

30%

28%

12%

10.

Ogólnopolski konkurs fotograficzny „Przyroda ojczysta 2019” org. Okręgowa Rada Łowiec-ka w Katowicach  i Za-rząd Okręgowy Pol. Związku Łowieckiego

Zuzanna Młynarczyk

Julita Nowakowska

Grzegorz Ignaczak

wyróżnienie

wyróżnienie

 

 

 

 

 

11.

Igrzyska dzieci- szachy drużynowe

Etap gminny

 

 

Etap powiatowy

 

Półfinał wojewódzki

 

Martyna Dziaczuk

Mikołaj Borycki

Jakub Majda

A.Michalski

 

j. wyżej

 

Martyna Dziaczuk

Mikołaj Borycki

Jakub Majda

A.Michalski

Mateusz Krzemiński

 

 

 

Grzegorz Ignaczak

 

 

 

I miejsce

 

I miejsce

 

 VI miejsce

12.

V Powiatowy Konkurs Wiedzy     o Rynku Pracy

Julia Ciołkowska

Denis Korzeniowski

Paweł Rosicki

 

Katarzyna Paruch

udział

udział

udział

13.

Szkolny Konkurs Ortografii- eliminacje

Michał Placek

Dawid Łysek

Mikołaj  Borycki

Karina Kłosiak-

Chwiłka

Awans do etapu rejonowego

14.

Konkurs „Poprawna polszczyzna’

Maria Majtyka:

M. Kowalczyk

Karina Kłosiak-

Chwiłka

awans do II etapu

15.

 Konkurs „Stypendiada Polonistyczna”

Udział uczniów klas V-VIII

Karina Kłosiak-

Chwiłka

udział

 

16.

Konkurs Biblijny- Ewangelia św. Jana

Mikołaj Borycki

Patrycja Guła

s.Aurelia

udział

 

17.

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie na wsi – nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”  (KRUS)

uczniowie  klas I-VIII

Ewelina Ziółkowska

Małgorzata Jama

udział

 

18.

 Konkurs „Kangur matematyczny”

Tomasz Jabłoński

Małgorzata Jama

Wyróżnienie
w kat„Maluch” dla klas III-IV

19.

Powiatowy Konkurs Matematyczny „Matema-tyczne potyczki”

Tomasz Jabłoński

Małgorzata Jama

6 miejsce

20.

Woj. Konkurs Malarski „Świat wodny Opol-szczyzny pędzlem mało-wany”  organizowany w ramach projektu „Bioróżnorodność Opol-szczyzny w ujęciu wod-nym, czyli H2O dla BIO

Uczniowie klasy III

Małgorzata Jama

udział

 

21.

Konkurs plastyczny „Wehikuł czasu” w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł

Oskar Majda

Kinga Zadworna

Tomasz Ośródka

Krzysztof Guła

Zuzanna Dyrda

Filip Pecyna

Maria Mieszkalska

Kinga Kuc

Aleksander Gołdyn

Paulina Włoch

Amelia Gil

Jakub Majda

Patrycja Guła

Magdalena Kowalczyk

Mateusz Jarząb

Hanna Dugacz

Nikola Sobieralska

Patryk Kałwak

Bartosz Smolarczyk

Karina Jagieniak

Izabela Chrzanowska

Katarzyna Mateja- Pecyna

udział

 

22.

Konkurs literacki

„Wehikuł czasu” w ra-mach kampanii Zacho-waj Trzeźwy Umysł

Weronika Lipieta

Karina Jagieniak

Izabela Chrzanowska

Katarzyna Mateja- Pecyna

udział

 

23.

Konkurs „Stop hejt”- plastyczny

Magdalena Gnacy

Filip Pecyna

Martyna Dziaczuk

Amelia Szczuka

Liliana Szczuka

Katarzyna Paruch

Izabela Chrzanowska

Katarzyna Mateja- Pecyna

1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

wyróżnienie

wyróżnienie

24.

Konkurs „Stop hejt”- literacki

Patrycja Matuszczyk

Mateusz Krzemiński

Hanna Dugacz

Katarzyna Paruch

Izabela Chrzanowska

K. Mateja- Pecyna

1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

25.

XV Rejonowe DYKTANDO

Mikołaj  Borycki

Karina Kłosiak-

Chwiłka

2 miejsce

 

26.

IV Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora I LO
w Praszce- zasięg powiatowy

Mikołaj  Borycki

M. Kowalczyk A. Michalski

Jakub Majda.

Grzegorz Ignaczak

3 miejsce

udział

 

27.

BHP w rolnictwie – Pracuj bezpiecznie –org. KRUS – etap powiatowy

– etap wojewódzki

Julia Hadryś Patrycja Matuszczyk

 

Patrycja Matuszczyk

M. Koj-Cebula

3 miejsce

1 miejsce

 

udział w
I etapie