psp2praszka

Początek roku 2020/2021

Drodzy Rodzice i Uczniowie
Serdecznie witam po wakacyjnej przerwie. 1 września 2020 roku rozpoczynamy nowy rok szkolny. Jest to długo oczekiwany przez nas wszystkich powrót do stacjonarnej formy zajęć. Przywrócenie zajęć w szkole związane jest z koniecznością przestrzegania przez każde dziecko, rodzica, pracownika szkoły, nauczyciela, dyrektora oraz inne osoby związane ze szkołą wytycznych Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanepidu. Na podstawie zaleceń MEN szkoła opracowuje Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii. Obecnie zachęcam wszystkich do zapoznania się z wytycznymi umieszczonymi na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja w zakładce: – Bezpieczny powrót uczniów do szkół – dowiedz się więcej (https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2)
Proszę o bieżące śledzenie strony MEN lub Kuratorium Oświaty w Opolu. Szczegółowe informacje związane z nowym rokiem szkolnym zamieszczane będą na bieżąco.
Łączę jeszcze wakacyjne pozdrowienia. Iwona Ignaczak
s1 s2