psp2praszka

Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej Nr 2 w Praszce w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązujące od 1 września 2020r.

Procedury bezpieczeństwa
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Praszce

 w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 Procedury obowiązujące od 1 września 2020r.

Proszę Państwa, przedstawiamy procedury obowiązujące w szkole w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusowi COVID-19

Procedura kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ucznia

Procedura organizacji pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

Procedura organizacji zajęć lekcyjnych

Procedura przeprowadzania dezynfekcji w szkole

Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły

Procedura wyboru formy kształcenia