psp2praszka

Projekt: „H2O dla Bio”

1 października uczniowie naszej szkoły z klas 4, 6 i 5 wzięli udział w zajęciach warsztatowych w ramach projektu „H2O dla BIO” w RZPWE w Opolu.
Przedmiotem tego projektu jest ochrona bioróżnorodności w aspekcie wodnym.
Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się o wykorzystaniu wody w elektrowniach wodnych oraz o różnicach między tamą i zaporą wodną. Podczas zajęć laboratoryjnych badali twardość wody oraz uczestniczyli w zabawach sprawdzających poczucie równowagi.
Wszystkie wykłady i zadania były bardzo interesujące.