psp2praszka

Projekt „Od grosika do złotówki”

Grosik logo malyWprowadzamy dziecko w świat
finansów i przedsiębiorczości

Zapraszamy Państwa do towarzyszenia dziecku w niezwykłej wyprawie po świecie finansów i bezpieczeństwa.

Podróżując przez dziesięć miesięcy po galaktyce Finanse
i Oszczędzanie, Państwa dziecko będzie poznawać:

•nominały i wartość pieniędzy,

•sposoby ich zarabiania,

•zasady racjonalnego ich wydawania.

Dzieci dowiedzą się także, że swoje bogactwo budują
już dziś, ucząc się i zdobywając nowe umiejętności,
a także sprawdzając się w różnych formach aktywności.

Istotnym elementem tej edukacji jest kształtowanie m.in. takich nawyków, jak: rozumienie sytuacji finansowej rodziny, poszanowanie własności oraz dbanie o własne zdrowie.

W czasie podróży z Grosikiem dzieci poznają także pojęcia
z zakresu bezpieczeństwa.

Dostarczona będzie wiedza dotycząca dbałości
o bezpieczeństwo własne i innych w różnych
sytuacjach życia codziennego.

Wskazane zostaną także sposoby bezpiecznego
kontaktowania się w cyberprzestrzeni.

Wyprawa rozpocznie się w grudniu i potrwa
do końca 2020 r.

Uczeń, zgodnie z założeniami programu, po powrocie do domu,
będzie zadawał pytania dotyczące tematyki omawianej na zajęciach. Punktem wyjścia do tych rozmów będą naklejki, które dwa razy
w miesiącu, dziecko otrzyma w szkole.

Takie sytuacje sprzyjać będą temu,
by stali się Państwo dla swoich dzieci
pierwszymi autorytetami w zakresie
gospodarowania finansami
oraz ekspertami w dziedzinie
bezpieczeństwa.

Pod koniec każdego miesiąca uczniowie będą w klasie
umieszczać naklejkę na tzw. Parasolu bezpieczeństwa,
dzieląc się też z Państwem swoją wiedzą i umiejętnościami.