psp2praszka

„Przerwa na czytanie”

W ramach działań związanych z NPRCz oraz miesiącem bibliotek – październikiem – nasza szkoła włączyła się w III Międzynarodową Akcję „Przerwa na czytanie”. Jej celem była promocja czytelnictwa, a także zwrócenie uwagi na to, jak ważną rolę w rozwoju człowieka, zwłaszcza dziecka, pełni czytanie. Czytaliśmy podczas przerw, gdzie kto mógł, gdzie kto chciał i co kto chciał. Dla uczniów klas pierwszych zorganizowano tzw. „Strefy czytania”, w których czytali dla nich pani dyrektor, pan Gabriel Wyględacz, pan Andrzej Szatan, panie sekretarki. Zatrzymaliśmy się na chwilkę, czytając piękne słowa ułożone w ciekawe opowieści. Biblioteka odnotowała rekordową liczbę wypożyczeń. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję. #przerwanaczytanie