psp2praszka

Rekomendacje w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z zagrożeniem  zachorowania  na koronawirusa

Rekomendacje

w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku
z zagrożeniem  zachorowania  na koronawirusa.

RODZICU!!!

– przypominaj dzieciom i egzekwuj przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym  częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody
i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

–  nie posyłaj  przeziębionego  i chorego dziecka do szkoły; (jeśli nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw);

–  jeśli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne,  bezzwłocznie powiadom najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;

–   w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły należy  się zasiłek opiekuńczy rodzicowi dziecka do 8. roku życia (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);

–   sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

 

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

dyrektor szkoły

Iwona Ignaczak