psp2praszka

Spotkanie z rodzicami

Spotkanie z rodzicami

21 listopada 2019 r. (tj. czwartek)

Spotkanie Rady Rodziców

godz. 16.00

Klasy I-IV godz 16.30

Klasy V-VIII godz 17.15