psp2praszka

Spotkanie z rodzicami

WTOREK – 29.11.2022r.

SPOTKANIE RADY RODZICÓW (KLASOWYCH RAD RODZICÓW) – 16:30 świetlica

Klasy I- IV godz. 17:00

Klasa Ia     –  sala 15

Klasa Ib     –  sala 28

Klasa II     –   sala 29

Klasa III  –  sala 30

Klasa IVa –     sala 38

Klasa IVb –     sala 31

Klasy V- VIII godz. 17:45

Klasa V        – sala 15 

Klasa VI       – sala 39

Klasa VII      – sala 18 (świetlica)

Klasa VIII a  – sala 36

Klasa VIII b  – sala 30