psp2praszka

spotkanie z rodzicami

CZWARTEK  – 27.04.2023r.

SPOTKANIE RADY RODZICÓW (KLASOWYCH RAD RODZICÓW) – 16:30 świetlica

Klasy I- IV godz. 17:00

Klasa Ia     –  sala 15

Klasa Ib     –  sala 28

Klasa II     –   sala 29

Klasa III  –    sala 30

Klasa IVa –    sala 38

Klasa IVb –    sala 31

Klasy V- VIII godz. 17:45

Klasa V        – sala 15  

Klasa VI       – sala 39

Klasa VII      – sala 31

Klasa VIII a  – sala 36  

Klasa VIII b  – sala 30