psp2praszka

07.02.2024 WYWIADÓWKA -SPOTKANIA Z RODZICAMI

SPOTKANIE RADY RODZICÓW (KLASOWYCH RAD RODZICÓW) – 16:30 świetlica

Klasy I- IV godz. 17:00

Klasa I – sala 30

Klasa IIa – sala 28

Klasa II b – sala 31

Klasa III – sala 29

Klasa IV – sala 36

Klasy V- VIII godz. 17:40

Klasa V a – sala 38

Klasa V b – sala 31

Klasa VI – sala 36

Klasa VII – sala 39