psp2praszka

Spotkanie z rodzicami

W dniu 5 maja zapraszamy rodziców

 na spotkanie z wychowawcami klas.

 

WYWIADÓWKA – 5.05.2022 (CZWARTEK)
SPOTKANIE RADY RODZICÓW (KLASOWYCH RAD RODZICÓW) – 16:30 świetlica

Klasy I- IV godz. 17:00
Klasa I – sala 29
Klasa II – sala 30
Klasa IIIa – sala 28
Klasa IIIb – sala 22 (pracownia komputerowa)
Klasa IV – sala 15
Klasy V- VIII godz. 17:45
Klasa V – sala 39
Klasa VI – sala 15
Klasa VII a – sala 36
Klasa VII b – sala 30
Klasa VIII a – sala 38
Klasa VIII b – sala 31