psp2praszka

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie
"NASZA SZKOŁA"

 

Stowarzyszenie działa już od grudnia 2007 roku. W tym czasie zgodnie z celami statutowymi wspomagamy PSP nr 2 w Praszce w działalności dydaktyczno-wychowawczej, m.in. współorganizując imprezy szkolne, festyny oraz wzbogacając placówkę w pomoce dydaktyczne i dofinansowujemy remonty szkoły.

 

Zwracamy się z gorącą prośbą

o wsparcie i przekazanie 1%podatku

na działalność statutową

wspomagającą  uczniów

Szkoły Podstawowej nr 2 w Praszce

STOWARZYSZENIE   „NASZA SZKOŁA”

KRS 0000308111

NOWE KONTO BANKOWE

nr konta  78 1240 3291 1111 0010 7553 3853

Bank PeKao

Dziękujemy !

 

Zarząd

 Prezes – Mariola  Dytman – Rzepka
Iwona Ignaczak
Teresa Michalska

 

Komisja rewizyjna:

Karina Orzeszyna – Majtyka – przewodnicząca
Justyna Lembke-Rarok

Marzena Urbaniak-Tasarz