psp2praszka

„Sztuczna Inteligencja I – programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3”

prog

Projekt 3.2 "Sztuczna Inteligencja I – programowanie

w szkołach Opolskiego NUTS-3"

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej naszej szkoły biorą udział w projekcie "Sztuczna Inteligencja I programowanie w szkołach OPOLSKIEGO NUTS-3". 

Głównym celem projektu jest rozwój i wzrost kompetencji  w zakresie nauczania programowania.

Do pobudzania kreatywności na zajęciach zostaną użyte narzędzia służące do nauki programowani w tym również te służące do pracy poza środowiskiem komputerowym. Głównym narzędziem będzie sprzęt teleinformatyczny zakupiony w projekcie oraz stanowiący dotychczasowe wyposażenie szkół, w których realizowane będą szkolenia nauczycieli i zajęcia z uczniami.

Dla nauczycieli przewidziano zakres wsparcia obejmujący szkolenie- naukę zagadnień z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania   w formule zajęć praktycznych prowadzonych przez nauczyciela wspólnie z trenerem .