psp2praszka

Turniej Wiedzy Pożarniczej – Młodzież Zapobiega Pożarom

W dniu 28 kwietnia w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie odbył się etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Młodzież Zapobiega Pożarom. W gronie uczestników z całego powiatu była dwójka uczennic z naszej szkoły. Zuzanna Galińska i Patrycja Guła nie zdołały zakwalifikować się do etapu wojewódzkiego. Z całego grona uczestników tylko dwóch najlepszych uzyskało awans. 

Gratulujemy wiedzy w bardzo trudnym i rozległym temacie jakim jest pożarnictwo.