psp2praszka

VIII Memoriału Urszuli Marciniak

11 stycznia w naszej szkole odbył się etap szkolny konkursu matematycznego VIII Memoriału Urszuli Marciniak. Łącznie udział wzięło 49 uczniów w tym 28 osób w kategorii juniorzy i 21 osób w kategorii młodzicy.