psp2praszka

Wojewódzka Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej

20 października w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie odbyła się Wojewódzka Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej, w trakcie której wręczono nagrody wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom oświaty. Serdecznie gratulujemy.


Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „OPOLSKI KURATOR OŚWIATY Za Û wybitne osiągnięcia pracy dydaktycznej wychowawczej przyznajÄ Pani Iwonie Ignaczak dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr2 w Praszce NAGRODĘ OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY Jednocześnie życzę spełnienia marzeń osobistych, wielu chwil zadowolenia, satysfakcji zawodowej oraz poczucia glębokjego sensu pracy dla ukształtowania nowych pokoleń. Zgodnie 25 rozporzadzenia Ministru Edukaci Narodowej dnia 10 siemnia 2009 w tnihu”