psp2praszka

Wyjazd uczniów Do portugalii w ramach projektu „Mała Szkoła – Wielka Szansa”

Zaczynamy Projekt „Mała Szkoła- Wielka Szansa!” dofinansowany z Funduszy Europejskich „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

🇵🇱🇵🇹

Podróż przebiegła sprawnie. Pierwszego dnia naszego pobytu W Portugalii integrowaliśmy się z nauczycielami i uczniami goszczącej nas szkoły.

Uwaga!
Fotorelacja aktualizowana w zakładce Projekty i programy!