psp2praszka

Spotkanie z rodzicami

Zapraszamy na wywiadówkę – wtorek – 14.11.2023r.

SPOTKANIE RADY RODZICÓW (KLASOWYCH RAD RODZICÓW) – 16:30 świetlica

Spotkania odbędą się według harmonogramu:

Klasy I- IV godz. 17:00

Klasa I – sala 30
Klasa II a – sala 31
Klasa II b – sala 28
Klasa III – sala 29
Klasa IV – sala 36

Klasy V- VIII godz. 17:40

Klasa V a – sala 38
Klasa V b – sala 31
Klasa VI – sala 15
Klasa VII – sala 39
Klasa VIII – sala 36