psp2praszka

XIII Przegląd Teatrów Szkolnych

Dzisiaj w celu uświetnienia Międzynarodowego Dnia Teatru nasza szkoła, którą reprezentowała kl. 4b, wzięła udział w XIII Przeglądzie Teatrów Szkolnych. Jako szkoła jesteśmy współorganizatorami tego wydarzenia wraz z MGOKiS w Praszce. W przeglądzie wzięły udział praszkowskie podstawówki oraz Publiczna Szkoła Katolicka z Wierzbia. Honorowy patronat imprezy objął Burmistrz Praszki Pan J. Tkaczyński. Ww. wydarzenie to wspaniałe święto teatru, które daje uczniom możliwość zaprezentowania aktorskiego talentu. Właśnie za umiejętności aktorskie został nagrodzony wyróżnieniem uczeń naszej szkoły Krystian Gaik z klasy 4b. Każda szkoła otrzymała piękne nagrody ufundowane przez Urząd Miejski, GOSKOM Praszka oraz firmę Metal- Tech p. M. Polaka, za wielki gest dziękujemy!