psp2praszka

Zajęcia dodatkowe

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Praszce oferuje bogaty program zajęć pozalekcyjnych, podczas których uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w różnych konkursach i zawodach. Dla uczniów mających problemy w nauce organizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Podczas różnorodnych zajęć nasi uczniowie spędzają czas w grupie osób o podobnych zainteresowaniach, realizując ciekawe zadania. Zaangażowanie i pomysły prowadzących sprawiają, że zajęcia są bardzo popularne wśród uczniów.                                                                                                              
W naszej szkole prowadzone są zajęcia rozwijające uzdolnienia, prowadzone
z wykorzystaniem aktywnych metod pracy.

 

Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej  na rok szkolny 2019/20.

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze kl. I a– 1 godzina

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze kl. I b– 1 godzina

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze kl. II – 1 godzina

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze kl. III – 1 godzina

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego klasa IV – 1 godzina

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego klasa V a, b – 1 godzina

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego klasa VI a,b – 1 godzina

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego klasa VII – 1 godzina

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego klasa VIII – 1 godzina

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki kl. IV– 1 godzina

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki kl. Va,b – 1 godzina

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki kl. VIa,b – 1 godzina

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki kl. VII – 1 godzina

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki kl. VIII – 1 godzina

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego kl. IV– 1 godzina

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego kl. Va,b– 1 godzina

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego kl. VIa,b– 1 godzina

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego kl. VII,VIII– 1 godzina

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka niemieckiego kl. VII,VIII– 1 godzina

 

Koła zainteresowań

 

Koło języka angielskiego kl. V a,b – 1 godzina

Koło języka polskiego kl. VII – VIII – 1 godzina

Koło języka niemieckiego kl. VII – VIII – 1 godzina

Koło matematyczne kl. VII – VIII – 1 godzina

Koło historyczne kl. VI a,b – 1 godzina

Zespół wokalny kl. I a,b – 1 godzina

Zespół wokalny kl. VI a,b – 1 godzina

Zajęcia taneczne kl. I – III – 1 godzina

Zajęcia koła teatralnego kl. II- 1 godzina

Zajęcia koła teatralnego kl. VII- 1 godzina

Zajęcia koła plastycznego kl. III – 1 godzina

Zajęcia sportowe kl. I a,b – 1 godzina

Zajęcia sportowe kl. II – 1 godzina

Zajęcia sportowe kl. III – 1 godzina

Zajęcia sportowe kl. IV – 1 godzina

Zajęcia sportowe kl. V a, b chł.– 1 godzina

Zajęcia sportowe kl. VI a,b chł. – 1 godzina

Zajęcia sportowe kl. VII, VIII chł. – 1 godzina

Zajęcia sportowe kl. V a, b dz.– 1 godzina

Zajęcia sportowe kl. VI a, b dz. – 1 godzina

Zajęcia sportowe kl. VII ,VIII dz. – 1 godzina

Koło szachowe kl. VI a, b–  2 godziny

Koło fotograficzne – VII -1 godzina

Koło małego naukowca kl.III– 1 godzina

Koło młodego naukowca kl.VIII– 1 godzina

Koło biologiczne kl. VIII – 1 godzina

 

Zajęcia specjalistyczne:

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne –  4 godziny

Zajęcia logopedyczne kl. I a,b – 1 godzina

Zajęcia logopedyczne kl. II– 1 godzina

Zajęcia logopedyczne kl. III– 1 godzina

Zajęcia logopedyczne kl. IV– 1 godzina

Zajęcia logopedyczne kl. Va,b– 1 godzina

Rewalidacja indywidualna – 10 godzin

Gimnastyka korekcyjna kl. I – III –3 godziny