psp2praszka

Biblioteka

 
 

Biblioteka zaprasza cię każdego dnia 

2023/2024


Księgozbiór biblioteki PSP nr 2 w Praszce liczy 11 904 woluminy

Zbiory

Biblioteka gromadzi :

– dokumenty piśmiennicze (książki, albumy, czasopisma)

– dokumenty niepiśmiennicze (mapy)

– dokumenty elektroniczne (programy multimedialne, płyty CD z nagraniami)

Warsztat informacyjny biblioteki  stanowią:

– Księgozbiór  podręczny

– Katalog  alfabetyczny

– Katalog  rzeczowy

– Kartoteka  tematyczno – zagadnieniowa

– Zestawienia bibliograficzne

W szkolnej bibliotece można:

– Wypożyczać lektury oraz inne ciekawe książki, w tym nowości

– Skorzystać z różnych źródeł informacji : książek, czasopism, internetu

– Miło i ciekawie spędzić   czas

– … oraz się uśmiechać J

Biblioteka organizuje:

– Coroczne uroczyste pasowanie na czytelnika dla uczniów klas I

– Konkursy czytelnicze dla młodszych i starszych klas

– Spotkania z autorami książek dla dzieci

– Akcje promujące czytelnictwo w szkole:

* Czytelnicza lista przebojów

* Głośne czytanie bajek dla najmłodszych dzieci

* Poszukiwany najlepszy czytelnik w szkole

Biblioteka uczestniczy:

– W Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa

– W ministerialnym programie „Książki naszych marzeń”

– ogólnopolskich akcjach promujących czytelnictwo, np.:            „Jak nie czytam, jak czytam”

– W konferencjach i spotkaniach bibliotekarzy

 Biblioteka szkolna służy uczniom i nauczycielom naszej szkoły. Z księgozbioru mogą korzystać także rodzice, którym polecamy ciekawe książki z zakresu: wychowania, terapii pedagogicznej, dysleksji itd. Biblioteka jest miejscem, w którym możemy wypożyczyć książki.

Kto jest najważniejszy w bibliotece?
Bez obecności kogo – każda, nawet najlepiej wyposażona biblioteka jest martwa?
Czytelnik- to w bibliotece osoba najważniejsza!

Główne cele pracy biblioteki :

1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji, samokształcenia oraz korzystania z różnego rodzaju zborów na dalszych etapach edukacji.
2. Wspieranie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
3.Rozwijanie kreatywności uczniów.

20161001_112245_hdr-kopiowanie

20161001_112146_hdr-kopiowanie 20161001_112120_hdr-kopiowanie20161001_112354_hdr-kopiowanie20161001_112629_hdr-kopiowanie20161001_112727_hdr-kopiowanie20161001_113043_hdr-kopiowanie20161001_113126_hdr-kopiowanie