psp2praszka

Projekty i programy

Projekty realizowane w Szkole Podstawowej nr 2 w Praszce:

Projekt H2O dla BIO

Unihokej – Floorball, sport i wycieczki

Mała Szkoła – Wielka Szansa