psp2praszka

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Gmina Praszka otrzymała w roku 2022 wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa 
w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3 na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych. Łączna wartość otrzymanego przez Gminę Praszka dofinansowania wynosi 31 000,00 zł.

Wartość projektu: 38 750,00 zł

Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 31 000,00 zł

Wkład własny: 7 750,00 zł

W tegorocznej edycji programu Szkoła Podstawowa Nr 2 w Praszce otrzymała : dofinansowanie 12 000,00 zł,
wkład własny 3 000,00 zł,
całkowity koszt realizacji zadania 15 000,00 zł;

Projekt realizowany jest od 12 maja do 31 grudnia 2022 r. zgodnie z umową 35/2022
z dnia 12 maja2022r.
pomiędzy Wojewodą Opolskim reprezentowanym przez Opolskiego Kuratora Oświaty a Gminą Praszka reprezentowaną przez Burmistrza Praszki.