psp2praszka

Dyrekcja

Dyrektor szkoły: Iwona Ignaczak

tel. 34 3591052

rozpatrywanie spraw

dydaktyczno- wychowawczych szkoły 

9.00 – 10.30 (poniedziałek, środa, piątek)

11.30 – 14.30 czwartek,

przyjmowanie skarg i wniosków:

dyrektor  11.45–13.30 piątek

 

sekretariat – (pisemnie)

 8.00-9.30 poniedziałek

11.00- 13.30 wtorek

 

ORGAN PROWADZĄCY:

GMINA PRASZKA

 PLAC GRUNWALDZKI 13

tel. 34 3591009

 

NADZÓR PEDAGOGICZNY:
Kuratorium Oświaty w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

tel. 77   45 24 568
fax. 77  45 24 921