psp2praszka

Pracownicy obsługi

Imię i nazwisko

Stanowisko

Paruch Katarzyna

referent ds. administracyjno – biurowych

Wróblewska Grażyna

referent ds. administracyjno – biurowych

Kalinowska Dorota

sprzątaczka

Maruszek Zofia

sprzątaczka

Frasołowicz Ewa

sprzątaczka

Rękowicz Grzegorz

konserwator