psp2praszka

Pracownicy administracji i obsługi

Imię i nazwisko

Stanowisko

Paruch Katarzyna

referent ds. administracyjno – biurowych

Wróblewska Grażyna

pomoc nauczyciela

Kalinowska Dorota

sprzątaczka

Maruszek Zofia

sprzątaczka

Frasołowicz Ewa

sprzątaczka

Rękowicz Grzegorz

konserwator