psp2praszka

Dokumenty

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją regulującą pracę szkoły

Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Praszce

Szkolny zestaw programów nauczania w SP nr 2 w Praszce w roku szkolnym 2023/2024

Program profilaktyczno-wychowawczy w SP nr 2 w Praszce w roku szkolnym 2022/2023

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania w szkole podstawowej nr 2 w Praszce

Koncepcja pracy szkoły

Priorytety programu profilaktyczno-wychowawczego w roku szkolnym 2022/2023

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2022/2023

Deklaracja dostępności