psp2praszka

Dokumenty

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją regulującą pracę szkoły

Szkolny zestaw programów nauczania w SP nr 2 w Praszce w roku szkolnym 2021/2022