psp2praszka

Rekrutacja

Zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2024/2025

Zarządzenie Burmistrza Praszki w sprawie postępowania rekrutacyjnego

Zgłoszenie dziecka do szkoły

Karta zgłoszenia dziecka z obwodu szkoły

Karta zgłoszenia dziecka spoza obwodu szkoły

Oświadczenie – Karta zgłoszenia dziecka spoza obwodu szkoły